Φέρετρα

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Στρογγυλό φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Βυζαντινό φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Ιταλικό φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Τετράγωνο φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Αμερικάνικο Α φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Αμερικάνικο Β φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Πομολάκι φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Σκάφη με λούκιεςφέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Κούρμπα φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Εξάγωνη με λούκιες φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Σκάφη φέρετρο

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Κολωνάκι κορδόνι

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό

ΦΕΡΕΤΡΑ - ΚΑΣΕΣ - ΦΕΡΕΤΡΟ
Κολωνάκι

Φέρετρο πολυτελείας κατασκευάζεται από MDF ή μασιφ ξύλο κατόπιν παραγγελίας, σε ματ η γυαλιστερό